Klassisen homeopaatin vastaanotolla on mukavaa ja tunnelma on kiireetön sekä luottamuksellinen. Ihmisen parantumiselle on tilaa.

Homeopaatin vastaanotto ennaltaehkäisevästikin

Homeopaatin vastaanotolla voi käydä jo silloin, kun alkaa ensi kertaa epäillä, että kaikki ei ole aivan kohdallaan. Kun tuntee olevansa tilanteeseen tai olosuhteisiin nähden suhteettoman vetämätön tai menettää malttinsa miltei syyttä suotta. Yhtä lailla homeopaatin luo ajan voi varata, kun vaivat ja kolotukset ovat olleet matkassa jo pidemmän aikaa, eikä mikään tunnu helpottavan kuin hetkellisesti. Vastaanotolla voimme kaikessa rauhassa keskustella tilanteesta, siihen mahdollisesti vaikuttavista syy- ja seuraussuhteista ja jopa aivan irrelevanteilta tuntuvista asioista, kuten esim. unirytmistä ja ruokamieltymyksistä. Homeopaatin näkökulmasta näillä kaikilla on merkitystä

Tietoiset ratkaisut vaativat taustojen avointa ja monipuolista selvittämistä sekä itselle oikeiden ratkaisujen tekemistä sen perusteella

Ensimmäinen käynti homeopaatin luona kestää pidempään koska se on syväluotaava

Homeopaatin luona ensimmäisellä tapaamiskerralla pidetään miltei kaiken mahdollisen ja mahdottoman kattava jutustelutuokio, joka toimii pohjana paitsi sinulle sopivimman homeopaattisen lääkeaineen määrittelyssä myös seurantahoitojen ja –lääkitysten suunnittelussa. Kertomasi tuntemukset sekä oireet eri vivahteineen ja muutoksineen ovat avain asemassa ja siten homeopaattisen rakennehoidon ja homeopaatin työn perusta. Voitkin valmistautua käyntiisi esimerkiksi miettimällä sairaushistoriaasi: mitä oireita tuli missäkin vaiheessa, minkälainen elämän- ja stressitilanteesi oli kyseisenä ajankohtana, miten reagoit ja miten oireita hoidettiin, jne. Usein oireilumme ketju erilaisine sivupolkuineen on alkanut kuukausia, jopa vuosia aiemmin. Taustalla voi olla menetyksiä, pitkittyneitä stressijaksoja tai muita epävarmuutta ylläpitäviä olosuhteita, tai esim. syvästi vaikuttaneita lapsuuden ajan kokemuksia.

Homeopaattisella hoidolla tuetaan kehosi luontaisia paranemispyrkimyksiä, autetaan sitä päästämään irti ”menneistä solmukohdista” ja jatkamaan tervehtymisprosessiaan. Matka omaan terveyteen on prosessi, joka vie toisilta kauemmin, toiset taittavat sen ripeämmin. Kaikilta se kuitenkin vaatii vähintään pari kolme ”huolto-/ tankkaustaukoa” – käyntiä homeopaatin luona, jolloin voimme tarkistaa prosessin etenemisen ja tarvittaessa vaihtaa homeopaattista lääkitystä vastaamaan sen hetkistä tilannetta. Homeopaattisi toimii halutessasi kehosi ”terveysnavigaattorina, lääkeaineet taas ovat reittivalintaasi vahvistavia tienviittoja, jotka mahdollisesti vaihtuvat matkasi risteyskohdissa.

Pienten lasten kanssa homeopaattinen hoito ja sen eteneminen on pitkälti samanlainen. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä merkittävämpää on keskustella myös lähisuvun sairausrasitteista sekä äidin raskausajan voinnista ja synnytyksen etenemisestä. Teini-ikäisillä omat kokemukset, tuntemukset ja itsensä ilmaisu murrosiän kriisinhallintoineen nousevat suurempaan osaan – vanhempien näkemykset, tulkinnat ja varhaislapsuuden muistikuvat ovat tässä vaiheessa yhä tärkeitä kokonaiskuvan muodostamisessa.

Eläin homeopaatin asiakkaan

Eläinten homeopaattisessa hoidossa toimivat samat lainalaisuudet. Tasapainottavan homeopaattisen rakennehoidon voi aloittaa jo silloin, kun havaitsee, että jotain on pielessä vaikka mitään varsinaista sairautta ei vielä olisikaan ilmennyt; alavireisyys, vetäytyminen, ruokahaluttomuus, levottomuus, pelkotilat, jne. riittävät. Miksi odottaa taudin puhkeamista – jos siihen voi puuttua jo heti ensioireiden ilmettyä? Vastaanotolla pyritään välttämään eläimen turhaa stressaamista. Annetaan sen tutustua kaikessa rauhassa paikkoihin, juoda, nukkua, kuljeskella, jne. sillä välin, kun keskustelemme omistajan kanssa vallitsevasta tilanteesta, oireiden nykytilasta ja niiden kehittymisestä. Ruokintaan ja vatsan toimintaan liittyvät kysymykset sekä rokotus-, loishäätö- ja lääkityshistoria ovat tärkeä haastattelun osa-alue. Eläintä tutkitaan ja tarkastellaan lähemmin vasta haastattelun loppuvaiheessa, kun se on jo ehtinyt todeta, ettei mitään huolestuttavaa olekaan tekeillä. Tapaaminen on toisille eläimille jopa ”äärimmäisen tylsä ja tapahtumaköyhä”.

Homeopaattisen hoidon etenemisen säännöllinen seuranta on yhtä tärkeää niin ihmis- kuin eläinasiakkailla. Pitkittyneissä vaivoissa kerran pari annettu lääkeaine yhden käynnin perusteella harvoin riittää parantamaan viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia vaivanneita oireita. Hoidon alussa yhteydenottoja voi olla viikoittain, tapaamisia kuukausittain – jatkossa tarpeen mukaan neljännesvuosittain tai jopa harvemmin. Hoitoprosessin yhteisenä tavoitteena matka kohti terveyden suomaa vapautta voida hyvin. Se on homeopatian tavoite.