Eläinhomeopatia Eläimesi Tukena

Eläinhomeopaatin vastaanotolla

Eläimillä on tänä päivänä paljolti vastaavia ongelmia kuin ihmisilläkin. Eläessään läheisesti mukana omistajansa arjessa ne myös reagoivat lähiympäristön stresiin ja paineisiin omalle lajilleen typillisellä tavalla. Pitkittyessään stressi- ja kiputilat aiheuttavat moninaisia ei-toivottuja käyttäytymismalleja, joihin ei tunnu löytyvän selitystä, saati apua. Klassinen eläinhomeopatia on usein tällaisissa tilanteissa ”se viimeinen oljenkorsi”, johon tartutaan – myöhemmin toivoen hartaasti, että homeopatia olisi löydetty jo aiemmin.

Eläinhomeopaatin työ

Eläinhomeopaatin työ perustuu omistajan haastatteluun sekä hoidettavan eläimen tarkkailuun ja tunnusteluun haastattelun aikana. Keskustelun aikana eläimelle annetaan mahdollisuus ilmentää itseään ja rauhoittua uudessa paikassa ilman ylimääräisiä vaatimuksia, käskytystä tai paineistusta. Usein oman eläimen monet arkipäivän manööverit ovat omistajalleen niin normaaleja, ettei niihin edes kiinnitä huomiota – siksi on äärimmäisen tärkeää, että tapaan myös hoidettavan eläinystävän vastaanotolla ja voin tehdä omia havaintoja ja ohjeistaa omistajaa kiinnittämään huomiota tiettyihin seikkoihin lääkeaineen antamisen jälkeen.

Eläimet vastaavat homeopaattiseen hoitoon hyvin ja nopeasti – heillä ei ole ihmisten kaltaista tarvetta rakentaa suojamekanismeja tai selitellä tekemisiään, vaan he voivat ilmentää aidosti juuri sitä, miten kyseisellä hetkellä voivat. Kroonisissa tapauksissa eläinhomeopaatti saa apua, jos mukana on aiempi eläinlääkärin tekemä diagnoosi ja mahdolliset laboratoriotulokset – ne ovat tärkeitä aputyökaluja ja varmistavat, että eläinystäväsi saa parhaan mahdollisen hoidon, eikä mikään lääketieteellisesti todennettavissa oleva tärkeä yksityiskohta jää huomioimatta. Koska ruokavaliolla on suuri merkitys eläinystävämme hyvinvointiin, pyrin tarvittaessa neuvomaan ja opastamaan myös siinä. Tasapainoinen raakaruokinta on suurimmalle osalle koiria ja kissoja jo suuri askel kohti parempaa terveyttä.

Eläimen näkeminen vastaanotolla on hyvin tärkeää, koska tapaamisen aikana saamani tiedon ja tekemieni havaintojen pohjalta valitsen mahdollisimman hyvin eläimen sen hetkiseen tilanteeseen sopivan homeopaattisen valmisteen. Homeopaattista lääkeainetta annetaan aina minimaalisia annoksia ns. ”pienin mahdollinen annostus, joka aikaansaa muutoksen”. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. 1 tippaa tai tl kyseistä lääkeainetta esim. kerran viikossa. Valitun lääkeaineen vahvuus, annostus ja antotiheys riippuu aina kyseisen eläinystävän sen hetkisestä vaivasta, elämänvoimasta ja vallitsevista olosuhteista. Akuutissa tilanteessa annostus voi olla tiheämpi ja vahvuus korkeampi kun taas rakennehoidossa ja kroonisessa vaivassa lähdetään usein vahvistamaan eläimen elämänvoimaa ja tukemaan sen paranemisprosessia pidemmän aikavälin kuluessa.

Vastaanottokäyntiin valmistautuminen

Varattuasi ajan vastaanotolle voit halutessasi miettiä jo etukäteen eläinystäväsi koko sairaus-/oireiluhistoriaa pikkupennusta tähän päivään. Mikä kiinnitti huomiosi? Mitä muutoksia havainnoit aiempaan/ normitilanteeseen? Kuinka kauan oireilu kesti ja miten sitä hoidettiin? Kronologinen aikajanakirjaus eri oireiluista ja niiden hoidoista on usein hyvin havainnollinen tapa tarkastella eläimesi koko historiaa.

Otathan mukaasi myös rokotustodistukset (ensimmäisistä lähtien), eläinlääkärin tekemät diagnoosit, käytettävät lääkitykset sekä mahdolliset laboratoriokoetulokset.

Eläinhomeopaatin tapaamisen jälkeen

Eläimen paraneminen on aina dynaaminen vuorovaikutusprosessi, joka etenee yksilöllisesti. Omistajan havainnot eläimen tilassa tapahtuvista hienoisistakin muutoksista ovat äärimmäisen tärkeä osa tätä prosessia. Homeopaattinen lääkeaine toimii paranemista tukevana katalysaattorina. Koska homeopaattinen lääkeaine saa aikaan nopeitakin hienovaraisia muutoksia eläimen voinnissa, haluan hoidon alkuvaiheessa saada palautetta prosessin etenemisestä jopa viikottain. Lääkeaineen ottamisen jälkeen havaitut muutokset eläimen voinnissa, oireilussa ja käytöksessä indikoivat paitsi hoidon etenemistä myös mahdollista lääkeaineen annostelun tai itse lääkeaineen vaihdon tarvetta. Siksi myös seurantakäynnit 4-6 viikon välein ovat tärkeä osa hoitoprosessia – ”vieraat silmät” omiesi lisäksi ovat tärkeä havainnoinnin väline hoidon edistymistä arvioitaessa ja jatkohoitoa suunniteltaessa.  Optimaalisen hoitotuloksen saavuttamiseksi homeopaattisessa hoidossa on syytä varautua 2-3 tapaamiseen väliseurantoineen; vakavissa pitkittyneissä vaivoissa hoitoprosessi on usein vielä tätä pidempi.

Eläin etävastaanotolla

Silloin kun vastaanottokäynti ei esimerkiksi etäisyyksistä johtuen ole mahdollinen pyydän sinulta ennen varsinaista puhelinhaastattelua valokuvia ja lyhyitä videopätkiä hoidettavasta eläinystävästäsi. Kuvissa toivoisin näkeväni eläimen ilmeen, kokonaisuuden ja mahdollisesti kuvattavan vaivan, johon homeopatiasta toivotaan apua. Videopätkissä toivoisin näkeväni eläimen paikallaan sekä liikkuvan vapaasti sisällä/ ulkona sekä mahdollisen ilmentymän hoidettavasta vaivasta.

Soitathan sovittuna aikana numerooni 040 7434718 tai lyhyissä seurannoissa numerooni 0600 393933 (€1,98/min, max 24 min).

Rakkaat eläimemme ovat suuria opettajiamme ja ansaitsevat hellän huomiomme,

myös vaikeina hetkinä!