Vital Vision Oy TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuoja-asetus (2016/679)
Laadittu: 25.5.2018

REKISTERIN NIMI
Vital Vision Oy henkilötietokanta

REKISTERINPITÄJÄ
Vital Vision Oy, Jaana Kolehmainen, Vantaa, Y-tunnus 0365189-6
Pellaksentie 6B, 01650 Vantaa
040 743 4718

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Jaana Kolehmainen
040 743 4718
jaana@vitalvision.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely homeopaattisiin ja akupunktiohoitoihin sekä koulutuksiin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja/ tai sähköpostiosoite
Laskutukseen ja perintään liittyvät osoitetiedot
Hoitotapahtumatiedot
Rekisteröidyn itse antamat tiedot, kuten sairaushistoria, terveyden tilanne nyt ja aiemmin

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttää vain Vital Vision Oy:n toiminnan harjoittaja. Tiedot kerätään manuaalisena aineistona, jota säilytetään lainsäädännössä edellyttävällä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26§:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus:
o Tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot
o Vaatia virheellisen tiedon oikaisua
o Kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
o Muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa

Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Jaana Kolehmainen). Pyyntöjen käsittelyaika on 2-3 viikkoa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä kertomasta tietojaan.